Rekonstrukce a sanace střech

Sanace střech zpravidla nelze, až na určité vyjímky, řešit podle nějakého univerzálního klíče. Před každým sanačním zásahem do střechy je třeba stanovit přesnou diagnózu odborným posudkem a na jeho základě provést návrh řešení, včetně detailů. Návrhu nejvhodnějšího technologického postupu sanace nebo rekonstrukce střechy musí vždy předcházet detailní prohlídka celé střechy, zjištění stávající skladby, zhodnocení stavu vrstev a upřesnění příčin závad. Jedině po takto provedené přípravě a eventuálním prověření nosnosti konstrukce střechy lze zodpovědně navrhnout technicky a technologicky správnou a ekonomicky výhodnou variantu prací.